= Zateplení, zatepelní fasád, zateplení domu | Zateplení domů | Bohuslav Háděl - Bohouškovy Barvy

Bohuslav Háděl

Paseka 106, 783 97 Paseka, mobil: 602 778 350, e-mail: bohuslav.hadel@centrum.cz

Bohuslav Háděl - Bohouškovy Barvy

Zateplování domu

Vysoké náklady na vytápění a naše poznání, že s menší spotřebou energií významně přisíváme ke snižování znečištění životního prostředí a k jeho ochraně, nás vedou k využívání různých systémů tepelných izolací objektů. Tepelná izolace objektu zahrnuje zateplení obvodových stěn - fasády, podlah, střechy, okenních a dveřních otvorů ... .

Tepelná izolace fasády je vzhledem k velikosti povrchů jedním z nejdůležitějších prvků tepelné izolace objektů. Toto stanovisko zastává i stát, který určuje technické požadavky s ohledem na tepelné izolace (tepelnou propustnost) objektů.

Fasádní tepelně izolační systém je jedním z nejdůležitějších prvků každé stavby, protože ji chrání před srážkami, větrem, mrazem, teplem a dalšími povětrnostními vlivy, současně ji také poskytuje požadovaný estetický vzhled. Tepelné ztráty v důsledku prostupu tepla vnějšími stěnami průměrného rodinného domu představují až 30% energie potřebné pro vytápění (viz obrázek níže), v případě bytových domů je tento podíl ještě větší.
 Tepelná ochrana fasády = nízké náklady na

vytápění + ochrana životního prostředí

 

V souladu s úsilím o co nejvíce šetrné a účelné využití energie a snížení emisí skleníkových plynů, v neposlední řadě také v souladu se snahou o snížení nákladů na vytápění v zimě a snížení nákladů na chlazení v letním období, nabývá fasádní tepelně izolační obálky budovy stále více na významu.

 Náklady na vytápění v průměrné středoevropské domácnosti dnes z důvodu vysokých cen paliv dosahují již  50% všech nákladů na energii. Avšak už minimální tloušťka tepelně izolační vrstvy na fasádě domu sníží náklady na vytápění až o 40%.     
 
Náklady na vytápění nejsnadněji, nejrychleji a nejúčinněji snížíme vhodnou tepelnou izolací fasády.
  
Skladba systému
 1. lepidlo tepelně izolačního obkladu
 2. tepelně izolační obklad (desky z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu, tvrdé desky nebo lamely z minerální vlny)
 3. dvoudílné plastové talířové hmoždinky
 4. základní omítka (spodní a horní vrstva)
 5. armovací mřížka
 6. základní nátěr (podbarvení)
 7. dekorativní omítka

Fáze montáže systému:

 • lepení izolačního obkladu- izolační obklady se mezi sebou liší především pevností, tepelnou vodivostí, hořlavostí a paropropustností. Vybíráme tedy mezi deskami z fasádního expandovaného polystyrenu (EPS), deskami z extrudovaného poystyrenu (XPS), tvrdými deskami z minerální vlny a lamelami z minerální vlny
 • dodatečné kotvení izolačního obkladu - dodatečné kotvení z expandovaného polystyrenu na dosud neomítnutých stěnách není u objektu s výškou do 8 m potřebné. Lamely z minerální vlny dodatečně kotvíme jen v určitých případech, obvykle kotvíme jednu řadu lamel v každém poschodí nebo každou pátou řadu lamel. Před nanášením základní omítky zesílíme nároží a svislé hrany špalet objektu rohovými profíly z hliníku nebo tvrdého plastu.
 • základní omítka - spodní silnější vrstvu vyztužíme plastifikovanou skelnou mřížkou. Celková tloušťka základní omítky na izolačním obkladu z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu je přibližně 3 mm, na izolačním obkladu z minerální vlny (tvrdé desky nebo lamely) pak 4 až 6 mm.
 • základní nátěr - před nanášením závěrečné povrchové úpravy - dekorativní omítky - opatříme základní omítku vhodným základním nátěrem.
 • aplikace závěrečné povrchové úpravy - závěrečnou povrchovou úpravou kontaktního tepelně izolačního systému je ve většině případů některá z tenkovrstvých dekorativních omítek. Pro srážkám více vystavené fasádní povrchy vybíráme více vodoodpudivé silikonové nebo akrylátové dekorativní omítky. Často ovlivňují výběr také pracovní podmínky v době provádění fasádních prací, podmínky pro silikátové a minerální dekorativní omítky musejí být podstatně příznivější než pro akrylátové a silikonové.


  

Provádíme dodávku a montáž kontaktního zateplovacího systému.  

   Poradíme - zaměříme – dodáme - provedeme
 

  

před realizací

     

po realizaci

 

 

Realizace:

 • štít a dvorní trakt restaurace Bristol v Olomouci

 • dvorní trakt obytného domu, ul. Komenského 31, Olomouc

 • základní škola v Oskavě

 • rodinné domy v Bystrovanech, Svatém Kopečku, Šternberku, Uničově

 • firemní objekt, ul. Ibsenova 128/12, Olomouc

 • 3-bytový dům VELOX, Medlov u Uničova


 

 

 

Novinky
Malířství a natěračtví

Obnova kaple sv.Antonína Paduánského Karlov

Obnova Božích muk obce Paseka

Výmalba Mateřské školky obce Paseka

Výmalba baru kulturního domu obce Paseka

Kontakt
Bohuslav Háděl

 Paseka 106, 783 97 Paseka

mobil: 602 778 350

mobil: 728 979 666

e-mail: bohuslav.hadel@centrum.cz

 

IČO: 60287322

DIČ: CZ5806082469

Zapsán v rejstříku živnostenského podnikání MÚ Šternberk,

Obecní živnostenský úřad
 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies