= vlhké zdivo, vlhké zdi, izolace zdiva | Čas na sanaci vlhkého zdiva | Bohuslav Háděl - Bohouškovy Barvy

Bohuslav Háděl

Paseka 106, 783 97 Paseka, mobil: 602 778 350, e-mail: bohuslav.hadel@centrum.cz

Bohuslav Háděl - Bohouškovy Barvy

 

Vlhké zdivo - renovace, sanace, obnova

Vlhké zdivo je nepříjemným jevem a zná jej téměř každý majitel rodinného domu. Existuje několik možných řešení dodatečné izolace ve stávajícím objektu, obvykle jsou však spojeny s náročnou a drahou aplikací.

Bohokovy Barvy preferují výrobky od firmy Sika jejichž pomocí snadně a účinně provedeme injektáž vlkého zdiva.

Provádíme sanace vlhkého zdiva - injektáže pomocí silanové emulze  

 Tento materiál se vyznačuje velmi vysokým podílem aktivních částic a dokonalou schopností propenetrovat do spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Tím je umožněno zdivu nad rovinou aplikace dokonale vyschnout a navrátit pohodlí domova.

  • vodu odpuzující krémovitá hmota se injektuje pouze jednorázově a pomocí difuze se rozptýlí uvnitř vlhkého zdiva a vytvoří hydrofóbní zábranu, která zamezí dalšímu vzlínání vlhkosti.

vhodný pro všechny druhy zdiva: 

zdi z plných i dutých pálených cihel, kamenné i smíšené zdivo, duté, sutí plněné zdivo apod.

ekonomické a efektivní řešení:

rovnoměrné dávkování, vysoká koncentrace aktivní látky , více než 80%, žádné ztáty při aplikaci

bezpečná a rychlá aplikace:

připraven k použití, nevyžaduje použití injektážního čerpadla, bez rizika tvorby průsaků a výkvětů

 Příprava zdiva

Odstraňení spodního soklu nebo omítky a podhozu, aby bylo možné určit druh zdiva a ložnou spáru, která se bude ošetřovat. Tloušťka ošetřované zdi se změří pomocí vrtáku nebo vhodným měřidlem.

Pokud byla omítka ve styku se solemi a nebo je poškozena vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna v celém rozsahu poškození až do výšky dva- až třikrát větší, než je tloušťka zdiva.

  Vrtání otvorů

Pro účinné ošetření vzlínající vlhkosti musí být hmota aplikována ve správném množství. Systém vyžaduje vrtání otvorů o průměru 12 mm, ve vodorovné linii, středy otvorů nesmí být více jak 120 mm od sebe. Pro ostatní tloušťky zdí platí, že hloubka otvoru musí být maximálně o 40 mm kratší jak tloušťka zdiva. Ve všech případech se vrtá otvor vodorovně přímo do spáry ve zdivu.

Aplikace

 

Vsune se aplikační nástavec pistole až na dno vyvrtaného otvoru. Stiskem aplikační páky a postupným vysunováním pistole směrem ven důkladně vyplňte otvor maximálně 1 cm pod okraj.

Ošetření zdiva po aplikaci

Otvory vyvrtané do zdi v interiéru mohou zůstat neuzavřené. Venkovní otvory je nutné uzavřít vhodnou vhodnou maltou, např. Sika MiniPack - opravná malta zdivo pod rovinnou aplikace se ošetří pomocí Sika vodonepropustné cementové stěrky SikaTop Seal-107 zdivo nad rovinnou aplikace se ošetří pomocí sanační omítky SikaMur.

Aplikace injektáže proti vzlínající vlhkosti nezpůsobí okamžité vysušení zdiva. Injektáž jen brání dalšímu pronikání vzlínající vlhkosti. Proto podle možností odložíme další práce na reprofilaci stěn na tak dlouho , jak je to možné pro dostatečné vyschnutí zdiva. Obecně platí , pokud není použito speciálních sanačních omítek, vysoušení vlhkého zdiva probíhá rychlostí cca 25 mm tloušťky zdiva za měsíc. To znamená, že stěna při tloušťce zdiva 300mm potřebuje na vyschnutí 12 měsíců. Pro urychlení používáme sanační omítky.

Bohokovy Barvy Vám odborně poradí a doporučí přesnou technologii provedení sanace Vašeho objektu. Zajistíme vypracování posudku na provedení sanace soklových částí budov a sklepních prostor. Máme dlouholeté zkušenosti se sanačními omítkami výrobců  Sika a KEMA - sušící omítka Hydroment.

 Sanační omítky jsou na vápenno-cementové bázi, která vytváří vysoké množství makro a mikropórů, které umožňují rychlé odvětrávání vlhkosti ze zdiva. Jsou vhodné pro renovace venkovních i vnitřních omítek poškozených vzlínající vlhkostí, i pro zdivo novostaveb v oblastech se vzlínající vlhkostí a zasolením.

Výhody sanačních omítek:  

                                rychlý proces vysoušení

                                       zadržují soli pronikající z podkladu v pórech 

                                       vysoká difúze vodních par

                                       výborná zpracovatelnost

 Realizace:  

" Bývalý augustiánský klášter ve Šternberku" - obnova fasád nádvoří a obnažených arkád

 červenec 2006 - původní stav po oklepání omítek                                      říjen 2006 - sanační omítky Hydroment                                                                                                        

 

  

                              

 

 

Novinky
Malířství a natěračtví

Obnova kaple sv.Antonína Paduánského Karlov

Obnova Božích muk obce Paseka

Výmalba Mateřské školky obce Paseka

Výmalba baru kulturního domu obce Paseka

Kontakt
Bohuslav Háděl

 Paseka 106, 783 97 Paseka

mobil: 602 778 350

mobil: 728 979 666

e-mail: bohuslav.hadel@centrum.cz

 

IČO: 60287322

DIČ: CZ5806082469

Zapsán v rejstříku živnostenského podnikání MÚ Šternberk,

Obecní živnostenský úřad
 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies